Un cop de mà? Basat en fets reals

¿Te echo una mano? Basado en hechos reales

Una relliscada simple i una fractura de canell.

Aquest treball és la meva reacció amb la càmera davant una situació disruptiva en el sentit literal del terme: interrupció brusca d’un model preestablert produïda per un canvi radical en el desenvolupament de nous processos. El desencadenant: un guix al meu braç; les conseqüències: limitacions en la funcionalitat bàsica amb aturada total de l’activitat laboral i canvi de vida. Una gran broma? El nou escenari m’empeny a l’experimentació i l’observació, als canvis fins i tot en rutines que ara esdevenen conscients.

Tinc 56 anys, sóc dona i la menopausa ha començat a descalcificar els meus ossos. M’he fet gran, estic envellint. Aquesta serà la primera de les limitacions que estan per arribar-me?

Un resbalón simple y una fractura de muñeca.

Este trabajo es mi reacción con la cámara ante una situación disruptiva en el sentido literal del término: interrupcción brusca de un modelo prestablecido producida por un cambio radical en el desarrollo de nuevos procesos. El desencadenante: un yeso en mi brazo; las consecuencias: limitaciones en la funcionalidad básica con paro total de la actividad laboral y un cambio de vida. ¿Una gran broma? El nuevo escenario me empuja a la experimentación y a la observacións, a los cambios en rutinas que ahora devienen conscientes.

Tengo 56 años, soy mujer y la menopausia ha empezado a descalcificar mis huesos. Me he hecho mayor, estoy envejeciendo. ¿Será ésta la primera de las limitacions que están por llegarme?