Els ànecs del Gurri

El Gurri és un afluent del riu Ter que baixa per la Plana de Vic. Ha estat objecte de plans ecològics per habilitar-lo com a recorregut ambiental que l’han convertit en un lloc molt popular per passejar i practicar esport. Està sotmès a periòdiques vigilàncies mediambientals, però l’estiu de 2019 pràcticament hi van morir tots els ànecs collverds a conseqüència d’un brot de botulisme aviar que alguns atribueixen als abocaments de residus industrials i la sequera del canvi climàtic.

Caminant per les ribes del riu és difícil no veure en cap moment elements urbans, el cablejat elèctric ha esdevingut indissociable del seu paisatge, hi és omnipresent com un element més, com els arbres, els núvols, el cel, la terra.

En memòria des ànecs collverds morts al Gurri el 2019

El Gurri es un afluente del río Ter que baja por la Plana de Vic. Ha sido objeto de planes ecológicos para habilitarlo como recorrido ambiental que lo han convertido en un lugar muy popular para pasear y hacer deporte. Está sometido a vigilancias medioambientales periódicas, pero el verano de 2019 murieron casi todos sus ánades reales a consecuencia de un brote de botulismo aviar que algunos atribuyen a los vertidos de residuos industriales y a la sequera del cambio climático.

Caminando por sus riberas es difícil no ver en ningún momento elementos urbanos, el cableado eléctrico se ha convertido en indisociable de su paisaje, es omnipresente como un elemento más, como los árboles, las nubes, el cielo, la tierra.

En memoria de los patos muertos del Gurri en 2019